طرح خدمت رسانی به مجتمع های مسکونی شهر بهارستان جمعه هر هفته به همت معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان

طرح خدمت رسانی به مجتمع های مسکونی شهر بهارستان جمعه هر هفته به همت معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان از آغاز تابستان ۱۳۹۸ طرح خدمت رسانی به مجتمع های مسکونی شهر بهارستان جمعه هر هفته به همت معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان برگزار می گردد در این طرح در هر جمعه در فازهای مختلف مجتمع هایی مشخص شده و نظافت آنها توسط نیروهای پرتلاش خدمات شهری انجام میشود در جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸ در فاز یک شهر بهارستان مجتمع مسکونی فرشته و در فاز ۲ مجتمع مسکونی جهان نما خدمت رسانی می گردد.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد