طرح‌ها و تصاویر و پیامهای نصب شده در ایستگاه های اتوبوس شهر بهارستان

به مناسبت ماه محرم

طرح‌ها و تصاویر و پیامهای نصب شده در ایستگاه های اتوبوس شهر بهارستان و فضای داخلی اتوبوس های شهری و بین شهری شهر بهارستان با همکاری کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری بهارستان و سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بهارستان در آستانه عاشورای حسینی و در ماه محرم #شهر_فرهنگ #معاونت_فرهنگی_اجتماعی_شهرداری_بهارستان #سازمان_حمل_و_نقل_همگانی_شهرداری_بهارستان #کمیته_فرهنگ_شهروندی_شهرداری_بهارستان #عاشورای_حسینی #پیام‌_عاشورا #بهارستان_شهر_فرهنگ

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد