فضاسازی داخلی کلیه اتوبوس واحدهای سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بهارستان در آستانه بزرگترین عید شیعیان جهان عید سعید غدیر خم

فضاسازی داخلی کلیه اتوبوس واحدهای سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بهارستان در آستانه بزرگترین عید شیعیان جهان عید سعید غدیر خم نصب احادیث مرتبط با عید الله الاکبر عید سعید غدیر خم به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بهارستان و سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بهارستان در کلیه اتوبوس واحد های داخلی و بین شهری بهارستان #شهر_فرهنگ #بهارستان_شهر_فرهنگ #معاونت_فرهنگی_اجتماعی_شهرداری_بهارستان #سازمان_حمل_و_نقل_همگانی_شهرداری_بهارستان #عید_سعید_غدیر_خم

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد