بهسازی پیاده رو معابر شهری همچنان ادامه دارد و این بار نوبت به بلوار ایثار جنوبی رسیده است.

بهسازی پیاده رو بلوار ایثار جنوبی به همت معاونت عمرانی شهرداری بهارستان در حال انجام می باشد.

بهسازی پیاده رو معابر شهری همچنان ادامه دارد و این بار نوبت به بلوار ایثار جنوبی رسیده است. بهسازی پیاده رو بلوار ایثار جنوبی به همت معاونت عمرانی شهرداری بهارستان در حال انجام می باشد. #خدمتی_ماندگار

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد