💥پروژه احداث و بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی واقع در بلوار بهشت_روبروی دانشگاه شیخ بهائی

♨️#آگهی_فراخوان دعوت به مشارکت 🔹نوبت اول

♨️#آگهی_فراخوان دعوت به مشارکت 🔹نوبت اول 💥پروژه احداث و بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی واقع در بلوار بهشت_روبروی دانشگاه شیخ بهائی 🔻مدت دریافت اسناد : از تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ لغایت ۱۳۹۸/۴/۲۹ 📍آدرس: شهر بهارستان_بلوار بهشت_خیابان آزادی_ شهرداری بهارستان_دفتر امور سرمایه گذاری و مشارکت ها 🔺 امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد