"طرح خدمت رسانی به مجتمع های مسکونی شهر بهارستان توسط معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان"

این طرح از جمعه 21 تیرماه شروع و ان شالله جمعه هر هفته چند مجتمع مشخص و با هدف کمک به هئیت مدیریه در انجام امورات مربوط نگهداری مجتمع و ارائه خدمات به شهروندان

"طرح خدمت رسانی به مجتمع های مسکونی شهر بهارستان توسط معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان" این طرح از جمعه 21 تیرماه شروع و ان شالله جمعه هر هفته چند مجتمع مشخص و با هدف کمک به هئیت مدیریه در انجام امورات مربوط نگهداری مجتمع و ارائه خدمات به شهروندان ؛ عوامل خدمات شهری ضمن حضور در این مجتمع اقدام به نظافت ، پاکسازی و شستشو می نمایند. به گزارش روابط عمومی شهرداری بهارستان در کنار کلیه فعالیتهای انجام گرفته توسط معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان چندروزی است که شست و شوی مکانیزه جدولهای سطح شهر در حال انجام است

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد