پیاده رو سازی خیابان ایثار توسط معاونت عمرانی شهرداری بهارستان در حال انجام است

#خدمتی_ماندگار یکی دیگر از فعالیتهای عمرانی شهرداری بهارستان در سال 1398

پیاده رو سازی خیابان ایثار توسط معاونت عمرانی شهرداری بهارستان در حال انجام است به گزارش روابط عمومی شهرداری بهارستان پیاده‌روسازی خیابان ایثار توسط معاونت عمرانی شهرداری بهارستان در حال انجام است تا با تکمیل این پروژه خدمتی دیگر به مردم بزرگوار شهر بهارستان صورت گرفته باشد

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد