جشنواره بزرگ نشاط اجتماعی شهر فرهنگ به مدت ده روز در شهر بهارستان برگزار می گردد

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بهارستان و شورای اسلامی شهر و ادارات و نهادها

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد