شهرداری شهر بهارستان با اعلام ریاست محترم سازمان شهرداری های کشور به درجه ۸ ارتقا یافت

این موفقیت را که بدون شک گامی بزرگ در راستای توسعه شهری عمران و آبادی و خدمت به مردم شریف شهر بهارستان میباشد را به شما شهروندان گرامی تبریک عرض می نماییم

به لطف و یاری خداوند متعال و کمک شما شهروندان فهیم و عزیز شهر بهارستان و تلاش شبانه روزی کارکنان و کارگران خدوم شهرداری، اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار محترم شهر بهارستان، برگ زرین دیگری بر افتخارات این شهر افزوده شد شهرداری شهر بهارستان با اعلام ریاست محترم سازمان شهرداری های کشور به درجه ۸ ارتقا یافت این موفقیت را که بدون شک گامی بزرگ در راستای توسعه شهری عمران و آبادی و خدمت به مردم شریف شهر بهارستان میباشد را به شما شهروندان گرامی تبریک عرض می نماییم روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد