مزایده، مناقصه و استعلام

عملیات اجرایی خدمات شهری شهر بهارستان(نظافت، رفت و روب،جمع آوری زباله، حمل به محل دفن ناحیه یک و ناحیه دو شهر بهارستان )

سپرده ضمانت

0 ریال

قیمت پایه

0 ریال

تاریخ شروع

1399/03/06

تاریخ پایان

1399/03/20

اعلام نتایج

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد