مزایده، مناقصه و استعلام

عملیات فروش پسماند خشک از طریق جمع آوری از سطح شهر بهارستان

سپرده ضمانت

0 ریال

قیمت پایه

0 ریال

تاریخ شروع

1399/02/13

تاریخ پایان

1399/02/27

اعلام نتایج

1399/03/03

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد