مزایده، مناقصه و استعلام

خرید المان تصاویر شهدا

سپرده ضمانت

0 ریال

قیمت پایه

0 ریال

تاریخ شروع

1399/02/15

تاریخ پایان

1399/02/18

اعلام نتایج

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد