مزایده، مناقصه و استعلام

صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی

صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاض ثالث و راننده مسبب حادثه بر اساس قانون بیمه

سپرده ضمانت

0 ریال

قیمت پایه

0 ریال

تاریخ شروع

99/02/11

تاریخ پایان

99/02/25

اعلام نتایج

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد