مزایده، مناقصه و استعلام

خرید و انواع نهال

سپرده ضمانت

0 ریال

قیمت پایه

0 ریال

تاریخ شروع

1398/11/19

تاریخ پایان

1398/11/23

اعلام نتایج

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد