مزایده، مناقصه و استعلام

خرید، تحویل و نصب المان با موضوع معلم

سپرده ضمانت

0 ریال

قیمت پایه

0 ریال

تاریخ شروع

1398/11/21

تاریخ پایان

1398/11/26

اعلام نتایج

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد