مزایده، مناقصه و استعلام

اصلاح حساب اموال

عملیات شناساییٰ - ثبت و ورود به نرم افزال اموال

سپرده ضمانت

0 ریال

قیمت پایه

0 ریال

تاریخ شروع

1398/10/23

تاریخ پایان

1398/10/30

اعلام نتایج

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد