مزایده، مناقصه و استعلام

خرید و تحویل اقلام ترافیکی

سپرده ضمانت

0 ریال

قیمت پایه

0 ریال

تاریخ شروع

1397/09/27

تاریخ پایان

1398/10/02

اعلام نتایج

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد