مزایده، مناقصه و استعلام

عملیات احداث ساختمان مدیریت، سرویس بهداشتی و تکمیل دیوار اطراف باغ بانوان

عملیات احداث ساختمان مدیریت، سرویس بهداشتی و تکمیل دیوار اطراف باغ بانوان

سپرده ضمانت

0 ریال

قیمت پایه

0 ریال

تاریخ شروع

1398/09/09

تاریخ پایان

1398/10/03

اعلام نتایج

1398/10/04

شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به موصبه 1475 ش ب / ش ب مورخ 97/12/01 ردیف اعتبار شماره 360908 شهرداری بهارستان نسبت به برگزاری مناقصه عمومی عملیات احداث ساختمان مدیریت، سرویس بهداشتی و تکمیل دیوار اطراف باغ بانوان شهر بهارستان با شرایط زیر اقدام نماید. 1- متقاضیان می توانند از تاریخ 98/09/09 تا تاریخ 98/09/23 جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری بهارستان مراجعه نمایند. 2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهرداری روز سه شنبه مورخ 98/10/03 می باشد. 3-زمان بازگشایی پیسنهادات در روز چهارشنبه راس ساعت 14:30 مورخ 98/10/04 می باشد. 4- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 348،000،000 ریال می باشد. 5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است. 6- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است. 7- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. داود بحیرایی شهردار بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد