مزایده، مناقصه و استعلام

خرید اتصالات چدنی و پلی اتیلن(نوبت دوم)

سپرده ضمانت

0 ریال

قیمت پایه

0 ریال

تاریخ شروع

1398/08/11

تاریخ پایان

1398/08/16

اعلام نتایج

شهرداری بهارستان استعلام بهاء معاملات متوسط شماره: تاریخ: شرکت/پیمانکار محترم:شایسته است با توجه به استعلام ذیل قیمت پیشنهادی خود را به این شهرداری اعلام نمائید. "مشخصات کلي پروژه/كالا " به استناد اختيار تفويضي شماره16500/1/3/34/1577مورخ 1378/08/16مقام محترم وزارت كشور و ماده 3 آيين نامه مالي شهرداري ها،شهرداري بهارستان حسب درخواست شماره 17296 / 07/98 معاونت عمران و شهرسازی در نظر دارند نسبت به عملیات مشروحه زيراز ردیف بودجه 350103 وظیفه خدمات عمران اقدام نمايد. لذا شركت هايي كه مايل به شركت در اين استعلام مي باشند پيشنهاد قيمت و آدرس دقيق خود را زير استعلام اعلام و آن را به دبيرخانه حراست شهرداري تسليم و رسيد دريافت نماييد. موضوع استعلام خرید اتصالات چدنی وپلی اتیلن طبق شرح زیر : اتصالات چدنی و پلی اتیلن استاندارد به شرح پیوست جهت اجرا در سطح شهر بهارستان شرایط استعلام : - محل تخلیه اتصالات را کار فرما تعیین می کند وهزینه حمل ونقل به عهده برنده استعلام است . - در صورتی که اتصالات خریداری شده مورد تایید واحد عمران نباشد هیچ گونه مبلغی به فروشنده تعلق نمی گیرد . - فروشنده موظف به تحویل جنس در محل مورد نظر کارفرما می باشد. - کارفرما در رد یا قبول استعلام مختار می باشد. - کلیه کسورات قانونی بر عهده فروشنده می باشد. - فروشنده موظف است پس از ابلاغ برنده استعلام در مدت زمان حداکثر یک هفته نسبت به تحویل اقلام استعلامی اقدام نماید.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد