مزایدهمناقصه و استعلام

شهرداری بهارستان درنظردارد با استناد به مجوز شماره ۱۷۲۴/ش ب شورای محترم اسلامی شهربهارستان نسبت به برگزاری مزایده عمومی با شرح شرایط زیر اقدام نماید

  • تاریخ شروع : 1398/01/12
  • تاریخ پایان : 1398/01/21
  • تاریخ بازگشایی : 1398/01/26
مشاهده

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد