يکشنبه, 30 ارديبهشت 1397

عنوان : فراخوان مشاركت بخش خصوصی
تاريخ :
 ۷۷۵/۰۸/۲۱ 
ساعت : ۱۰:۷:۲۷
شهرداری بهارستان در نظر دارد نسبت به بهره برداری از بازار روز شهر بهارستان بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید .
متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک لازم که بیانگر توانایی مالی و فنی می باشد جهت دریافت اسناد و مدارک به شهرداری بهارستان مراجعه فرمایند

نمایش تعداد بازدیدها : 527

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری بهارستان