چهارشنبه, 30 خرداد 1397

عنوان : مروری بر سوابق تحصیلی، كاری و حرفه ای جناب آقای محمدرضا فلاح معاون محترم مالی اداری شهرداری بهارستان
تاريخ :
 ۷۷۵/۰۸/۰۶ 
ساعت : ۱۷:۲۵:۱
مروری بر سوابق تحصیلی، کاری و حرفه ای جناب آقای محمدرضا فلاح معاون محترم مالی اداری شهرداری بهارستان


 ❇️سوابق تحصیلی :
کارشناس مهندسی شهرسازی 
کارشناس ارشد برنامه ریزی امور فرهنگی


❇️سوابق کاری :
نماینده مردم در سه دوره از شورای اسلامی شهر خوراسگان 
نماینده مردم در دوره چهارم شورای اسلامی شهر اصفهان 
رئیس شورای اسلامی شهر خوراسگان 
خزانه دار شورای اسلامی  خوراسگان و اصفهان 
رئیس دبیرخانه دائمی شهر اسلامی 
مشاور فرهنگی مدیر کل نهاد کتابخانه های استان اصفهان 
استاد دانشگاه در رشته مهندسی شهرسازی
عضو کمیسیون کفالت نظام وظیفه اصفهان 
عضو کمیسیون فرهنگی و اقتصادی در ادوار مختلف شورای اسلامی شهر خوراسگان و اصفهان 
عضو کمیسیون شهرسازی ، معماری و عمران در ادوار مختلف شورای اسلامی شهر خوارسگان و اصفهان 
مدرس قرآن کریم و مربی شعبات دارالقرآن الکریم اصفهان 
رئیس کمیته قرآن در شورای اسلامی شهر اصفهان 
عضو کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی 

نمایش تعداد بازدیدها : 809

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری بهارستان