معرفی شهردار بهارستان

داود بحیرایی

سوابق شغلی:

 • مدیریت اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان
 • مدیر ارزشیابی و نظارت سازمان پارکهای شهرداری اصفهان
 • معاون خدمات شهری منطقه ۵ شهرداری اصفهان
 • معاون خدمات شهری منطقه ١ شهرداری اصفهان
 • سرپرست شهرداری سپاهان شهر اصفهان
 • مشاور شهردار کرمانشاه
 • مشاور معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه
 • مدیر مجموعه فرهنگی تفریحی کوه صفه اصفهان
 • شاور مدیرعامل اتوبوسرانی اصفهان و حومه
 • مسئول فضای سبز منطقه ١٠ شهرداری اصفهان
 • رئیس هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان
 • رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد