امـروز : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
 » حضور شهردار در گردهمایی ائمه جماعات و هیئت امنا مساجد، هیئات مذهبی، فرماندهان بسیج و فعالان فرهنگی