» بازدید شهردار و اعضای شورا از سپاه ناحیه امام حسین (ع) به مناسبت هفته بسیج