» مناقصه حفظ ونگهداری از فضای سبزضلع جنوبی و شمالی بلوار بهشت شهر بهارستان