» مروری بر سوابق تحصیلی، کاری و حرفه ای جناب آقای محمدرضا فلاح معاون محترم مالی اداری شهرداری بهارستان