» نمایشگاه ماه عاشقی به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بهارستان تا ۲۰ خرداد آماده بازدید شهروندان است