» با همت شبانه روزی بلوار ولی عصر (عج) در حال آماده سازی است